Loading...

Arbetsmiljöhandbok

Använd Vepla för att göra ert systematiska arbetsmiljöarbete enkelt och effektivt. I Vepla finns en komplett arbetsmiljöhandbok med färdigskrivna dokument som enkelt redigeras vid behov. Arbetsmiljöhanboken passar både små och stora företag som behöver hjälp med eller vill förenkla sitt arbetsmiljöarbete.

Gör en intresseanmälan
Image

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har ett ansvar, enligt arbetsmiljölagen, att systematiskt arbeta med arbetsmiljön, vidta åtgärder och utföra riskanalyser i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall. Vi har dokumenten ni behöver för ert systematiska arbetsmiljöarbete. Bland annat finns dokument för arbetsmiljöpolicy, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljörutiner, skyddsronder, rapportering av tillbud eller olycka samt mycket mer. Spara tid och känn er trygga med arbetsmiljöarbetet.

Image

Olycksfall och brand

Med våra dokument för olycksfall och brand kan ni känna er säkra med att ni har bra rutiner om något skulle hända. Alla anställda kommer snabbt åt dokumenten via appen och kan direkt i en akutsituation gå in och läsa vilka åtgärder som gäller, vilka man ska kontakta samt kontaktuppgifter till anhöriga som kan behöva underrättas.

Image

Rutiner för riskanalyser och riskbedömning

Här finns alla dokument ni kan tänka er med färdiga rutiner för bland annat arbete på stege, åtgärder vid rivningsarbeten, kemiska risker, arbete på väg, psykosocial arbetsmiljö samt mycket mer. Ni väljer själva vilka dokument ni har behov av och kan enkelt redigera dokumenten om ni behöver anpassa till just ert företag.

Image

Ledningssystemet

Arbetsmiljöhandboken finns som en del i vårat ledningssystem som är fyllt med dokument för organisation, kvalité, miljö, personal samt mycket mer. I ledningssystemet finns också en mängd förteckningar med påminnelsefunktion bland annat för kemikalier, maskiner, fordon och avtal. Köp arbetsmiljöhanboken separat eller som en del i hela ledningssystemet, beroende på vad ni har för behov på just ert företag.