Loading...

Ledningssystem

Vepla har ett komplett ledningssystem med färdigskrivna dokument, enkla att redigera vid behov, och som alltid är åtkomligt via webben och vår app. I ledningssystemet hanterar man enkelt företagets styrdokument och policys.

Gör en intresseanmälan
Image

Ledningssystem

Miljö, kvalité och arbetsmiljöarbetet är väldigt viktigt för alla företag. Vi har därför tagit fram ett ledningssystem fyllt med färdigskrivna dokument för att hjälpa företagen att på ett enkelt sätt hålla hög kvalité och jobba för en säker arbetsmiljö. Flera av våra kunder har valt att certifiera sig enligt ISO 9001 och 14001 med hjälp av dokumenten i Vepla.

Ni får tillgång till alla dokument ni kan tänka er, bla för organisation, kvalité och miljö, personal och arbetsmiljö. I ledningssystemet ingår även en kemikalieförteckning med sökfunktion där man enkelt hanterar företagets kemikalier inklusive riskbedömning och åtgärdsplan. I kemikalieförteckningen finns ca 200 registrerade kemikalier med tillhörande säkerhetsdatablad. Om ni skulle sakna några kemikalier kan ni även själva enkelt lägga till dem. Säkerhetsdatabladen uppdateras årligen, allt för att hålla god kvalité och underlätta ert arbete.

Image

Arbetsmiljöhandbok

I Vepla finns dokumenten ni behöver för att göra ert systematiska arbetsmiljöarbete enkelt och effektivt. Det finns en komplett arbetsmiljöhandbok med färdigskrivna dokument som enkelt redigeras vid behov och det gör att ni kan känna er trygga med ert arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöhanboken passar både små och stora företag som behöver hjälp att komma igång med eller strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete.

Bland annat finns dokument för

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Rutiner för riskanalyser
  • Skyddsronder
  • Rapportering av tillbud eller olycka, samt mycket mer
Image

Förteckningar

Våra förteckningar med påminnelsefunktion är väldigt uppskattade och hjälper till att hålla ordning och reda i verksamheten. Registrera det ni vill ha koll på i systemet för att slippa leta i pärmar på kontoret. Påminnelsefunktionen hjälper er också att inte missa några viktiga datum. I ledningssystemet ingår även en kemikalieförteckning med sökfunktion där man enkelt hanterar företagets kemikalier inklusive riskbedömning och åtgärdsplan. I kemikalieförteckningen finns ca 200 registrerade kemikalier med tillhörande säkerhetsdatablad. Om ni skulle sakna några kemikalier kan ni även själva enkelt lägga till dem. Säkerhetsdatabladen uppdateras årligen, allt för att hålla god kvalité och underlätta ert arbete.

I Vepla finns bland annat förteckningar för

  • Avtal
  • Nycklar
  • Mobiler
  • Maskiner och fordon med bokningssystem
Image

Personal och kundkontakter

I systemet finns dessutom en HR del med personallista och kompetensmatris med påminnelsefunktion där ni enkelt kan lagra alla anställdas personaldokument och utbildningar i Vepla. Utbildningarna sammanställs i en kompetensmatris med påminnelsefunktion för att komma ihåg när det är dags att förnya utbildningarna. Personalhandboken som de anställda lätt kan läsa i appen gör det enkelt att för personalen att hitta och läsa på om det som de behöver få information om. Ansvarig på företaget väljer själv vem som ska ha behörighet till vilka dokument.

I Vepla finns det även en adressbok där man hanterar kundkontakter och leverantörsregister där kan man lägga in påminnelser för bokade möten eller återkontakter.