Loading...

Fastighetsbolag

Få all information gällande fastigheten sparad på samma ställe genom att registrera era fastigheter och spara ritningar och övriga handlingar i VEPLA.
Vepla har även ett projektsystem och ett komplett ledningssystem med färdigskrivna dokument för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Gör en intresseanmälan
Image

Underhållssystem

Vid om- eller nybyggnad kan entreprenören få tillgång till funktionerna i Vepla för att skapa en Drift och underhållsinstruktionen direkt i systemet, då finns allt underlag klart för att kunna jobba med rondering. Ni får automatiskt en påminnelse när det är dags för rondering/servicebesök. Om ni ger entreprenörerna tillgång till systemet kan de även rapportera utförd service, eventuella anmärkningar och åtgärder direkt i systemet. Självklart sparas all historik och ni väljer själva vilken behörighetsnivå de ska ha. För att underlätta ytterligare kan ni märka komponenten med en QR-kod som ni enkelt scannar när det är dags för rondering/servicebesök och får då upp all tillhörande information samt kan klicka i utförd service.

Image

Ledningssystem

VEPLA erbjuder lätthanterliga & färdigskrivna dokument för miljö, kvalité och arbetsmiljö. Alla dokumenten är lätta att redigera vid behov och förenklar det systematiska arbetsmiljöarbetet. I VEPLA finns en komplett arbetsmiljöhandbok och personalhandbok, dokument för avvikelserapportering, olycksfall och brand samt mycket mer. Dokumenten kan användas för certifiering enligt ISO 9001 och 14001. Det finns även förteckningar med påminnelsefunktion för kemikalier, avtal, fordon, maskiner mm.

Image

Arbetsmiljöhandbok

I Vepla finns dokumenten ni behöver för att göra ert systematiska arbetsmiljöarbete enkelt och effektivt. Det finns en komplett arbetsmiljöhandbok med färdigskrivna dokument som enkelt redigeras vid behov och det gör att ni kan känna er trygga med ert arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöhanboken passar både små och stora fastighetsbolag som behöver hjälp att komma igång med eller strukturera upp sitt arbetsmiljöarbete.

Bland annat finns dokument för

  • Arbetsmiljöpolicy
  • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Rutiner för riskanalyser
  • Skyddsronder
  • Rapportering av tillbud eller olycka, samt mycket mer
Image

Personal och kundkontakter

I systemet finns dessutom en HR del med personallista och kompetensmatris med påminnelsefunktion där ni enkelt kan lagra alla anställdas personaldokument och utbildningar i Vepla. Utbildningarna sammanställs i en kompetensmatris med påminnelsefunktion för att komma ihåg när det är dags att förnya utbildningarna. Personalhandboken som de anställda lätt kan läsa i appen gör det enkelt att för personalen att hitta och läsa på om det som de behöver få information om. Ansvarig på företaget väljer själv vem som ska ha behörighet till vilka dokument.

I Vepla finns det även en adressbok där man hanterar kundkontakter och leverantörsregister där kan man lägga in påminnelser för bokade möten eller återkontakter.