Loading...

Bostadsrättsförening

Använd Verksamhetsplatsens webbaserade tjänst, Vepla, för att skapa ordning och reda i bostadsrättsföreningen. Att ha allt är samlat på ett ställe gör styrelsearbetet enkelt och lättöverskådligt. Underlättar vid byte av styrelse då den nya styrelsen enkelt kan logga in och snabbt ta del av all information.

Gör en intresseanmälan
Image

Föreningens fastigheter

Alla föreningens fastigheter registreras i Vepla för att sedan kunna fylla på med all den information som önskas. I Vepla finns register som ger en tydlig överblick och underlättar styrelsearbetet

Vi har register för:

 • Boende
 • Lägenheter
 • Nycklar
 • Lokaler
 • Förråd
 • Andrahandsuthyrning
 • Garage
 • Parkering
 • Kontaktuppgifter till leverantörer
 • Styrelse
Image

Rutiner för styrelsearbete

Vepla underlättar styrelsearbetet genom att ni alltid har tillgång till informationen ni behöver, samlat på ett ställe. Lägg in alla era befintliga dokument, samla protokoll och stadgar och komplettera sedan med våra färdigskrivna dokument och mallar. Smarta påminnelsefunktioner gör att inget glöms bort.

I systemet finns bla färdigskrivna dokument för:

 • Organisation
 • Inköp
 • Rutiner för miljöfrågor (energi, avfall och återvinning)
 • Olycksfall och brand
 • Friskrivning av arbetsmiljöansvar
 • Förteckningar med påminnelsefunktion för tex avtal
 • Checklista för rutiner mm
Image

Underhållssystem

Vid om- eller nybyggnad i er brf kan entreprenören få tillgång till funktionerna i Vepla för att skapa en drift och underhållsinstruktionen direkt i systemet, då finns allt underlag klart för att kunna jobba med rondering. Ni får automatiskt en påminnelse när det är dags för rondering/servicebesök. Om ni ger entreprenörerna tillgång till systemet kan de även rapportera utförd service, eventuella anmärkningar och åtgärder direkt i systemet. Självklart sparas all historik. För att underlätta ytterligare kan ni märka komponenten med en QR-kod som ni enkelt scannar när det är dags för rondering/servicebesök och får då upp all tillhörande information samt kan klicka i utförd service.

Image

Dokumentarkiv

I dokumentarkivet samlar ni alla dokument ni tidigare haft i olika pärmar eller lösbladssystem. Vepla blir en digital bokhylla som förenklar arbetet för styrelsen genom att man enkelt laddar upp och sortera dokumenten i Vepla.

Samla dokument för bland annat:

 • Ritningar
 • Underhåll av fastigheter
 • Bygghandlingar
 • Besiktningsprotokoll
 • OVK
 • El-revision mm
 • Drift och underhållsinstruktioner